Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības Universitātes struktūrvienība, mācības un studijas ir veidotas pēctecīgi.

Cik saistoši ir startēt pie mums, Bulduros, un vēlāk studēt LLU ieklausies LLU prorektora stāstā.

Liela daļa no mūsu jauniešiem turpina mācīties LLU (Ainavu arhitektūra, Agronoms ar specializāciju dārzkopībā, Mežu inženieris), kā arī Tehniskājā universitātē un Latvijas Universitātē.

Uzņēmumi, kuros mūsu audzēkņi strādā:

    "JLD", Dārzkopības institūts, SIA "Onava", Labie koki, SIA "Galantus",  SIA Jāņa Aldermaņa dārzniecība, SIA "Pūres dārzi", SIA "Mārupes siltumnīcas".

 LU Botāniskais dārzs, Salaspils Nacionālais botāniskais dārzs, Valsts Augu aizsardzības dienests, Jūrmala Golf Course, SIA.

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studiju prorektors AIGARS LAIZĀNS

Bulduru Dārzkopības vidusskola 2020